Prioriteringer i 2023

Idrettsorganisasjonen har prioritert hva som er aller viktigst å holde fast ved, og spesielt å legge vekt på i 2023. En samlet idrettsbevegelse har valgt ut følgende to prioriteringer:

Prioriteringene er valgt på basis av tilbakemeldinger fra idrettskretser og særforbund. Det er disse områdene organisasjonen anser som aller viktigst, og som vil bli prioritert innenfor de samlede rammene som blir stilt til disposisjon.

For å få tilbake aktive, medlemmer og frivillige må hele idretten prioritere å gi et godt og trygt idrettsmiljø til alle som ønsker å være med. Aldri har idrettens betydning vært tydeligere enn da den ikke var der. For fortsatt å beholde utviklingen tilbake til idretten, vil et godt og inkluderende idrettstilbud lokalt være viktig, og arbeidet med å gjøre det enklere å være idrettslag, drive klubb, prioritere utviklingsarbeid og følge opp medlemmer og lag, må settes først. Kompetanse- og organisasjonsutvikling vil være de viktigste virkemidlene for å få til dette, finansiert både over tildelingen til NIF sentralt, til særforbundene og til barn-, unge og breddeidrett.

For mange særforbund har landslagsvirksomheten vært skadelidende gjennom pandemien, og det er vært uttrykt bekymring for mulighetene til å bringe tilbudet tilbake til tross for de opplevde kostnadsøkningene som nå finnes. Derfor er toppidrett også et prioritert område for norsk idrett i 2023, både gjennom landslagsvirksomhet i særforbundene og gjennom oppfølgingen fra Olympiatoppen.

Idretten og myndighetene har et mål om å gjøre det enklere å være frivillig og frivillig organisasjon. Denne søknaden er derfor slanket, både når det gjelder totalt omfang, og prioritert når det gjelder antall mål vi ønsker å nå – og bli målt på – i 2023.

Årets søknad blir litt mer overordnet, litt tydeligere og i etterkant litt enklere å forholde seg til både for departement og idrettsbevegelse.