Spillemiddel­søknaden
2023

Dagens situasjon

Norsk idrett er inne i en svært krevende tid og 2023 kommer til å bli ekstraordinært vanskelig.

Les mer

Innledning

Idrettsglede for alle er en visjon som forplikter alle organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Visjonen forplikter oss til å skape idrettsaktivitet og til å fylle den med et innhold som gjør idrettslagene til et ønsket sted å være med.

Les mer

Introduksjon til søknaden

Dette er en ekstraordinær søknad som til tross for omfang, er nøktern vurdert opp mot behovet i 2023. Den prosentvise økningen fra i fjor er høy, men de reelle summene det søkes om er både realistiske – og nødvendige.

Les mer

Prioriteringer i 2023

Idrettsorganisasjonen har prioritert hva som er aller viktigst å holde fast ved, og spesielt å legge vekt på i 2023.

Les mer

Tilbake til idretten

Idrettsorganisasjonen er bekymret for frafallet og for de negative konsekvensene pandemien har hatt for livslang idrettsdeltakelse. Norsk idrett har hatt en positiv utvikling i antall medlemskap i ordinære idrettslag over flere år, men i 2020 falt medlems- og aktivitetstallet kraftig grunnet koronapandemien.

Les mer

Toppidrett

Norge skal være en verdibasert, ledende toppidrettsnasjon med en prestasjonskultur som leverer stolte idrettsopplevelser til det norske folk. Finansieringen fra spillemidlene skal sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing og sikre bredden i toppidretten. Tilskuddet skal bidra til en videreutvikling av en sterk og helhetlig norsk toppidrett.

Les mer

Utvikling etter 2023

Hele idrettsbevegelsen ble hardt rammet av koronapandemien og har i 2022 jobbet med å komme tilbake til samme nivå som før pandemien, når det gjelder aktivitet og medlemskap.

Les mer