Dagens situasjon

Norsk idrett er inne i en svært krevende tid og 2023 kommer til å bli ekstraordinært vanskelig.

Koronapandemien har satt sår ved at både aktivitetstall og medlemstall gikk ned i perioden. Nye tall viser at vi er på vei tilbake, men vi har fortsatt mistet ti-tusenvis av aktive og medlemmer. Med et dagligliv som nærmer seg normalt med tanke på smitte og et vanlig liv, er ikke lenger bevisstheten om konsekvensene så stor som den har vært – og burde være.

Vi vet at både antall frivillige og omfanget av frivilligheten i sum er gått ned. Det krever konsentrert og målrettet innsats fra alle idrettens organisasjonsledd.

I tillegg er det krig i Europa med de konsekvensene det har for både husholdninger og idrett.

Levekostnader øker, med økende renter, dyrere strøm og stigende priser. Dette er kostnader som i stor grad også påvirker idrettsbevegelsen. For at de sentrale delene av idretten ikke skal bidra til å skyve ytterligere kostnader over på idrettslag og enkeltdeltakere, må alt som leveres fra særforbund, idrettskretser og NIF sentralt, bli bedre og enda mer effektivt i 2023 og fremover – og ikke dårligere som følge av økte kostnader og mindre handlingsrom.

NIF frykter at økonomi skal bli et enda større hinder for idrettsdeltakelse for enda flere. Økonomi skal ikke hindre alle muligheten til å delta. Den generelle prisveksten i samfunnet og den store økningen i strømkostnader fører til at flere familier og idrettslag får utfordrende hverdager. Vi frykter at nedgangen i søknadene om å bygge anlegg skal vedvare, og at en allerede vanskelig situasjon skal forverres ytterligere. Og vi frykter mer enn noe at nedgangen i antall frivillige, som er selve grunnen til at vi klarer å opprettholde aktivitetstilbudet og medlemmene våre, skal bli permanent.

Status ved inngangen til 2023 er at vi trenger å sørge for at alle organisasjonsledd som kan bidra til at vi kan gjøre mer kjernevirksomhet enda bedre, blir i stand til det.